Skat for iværksættere

Vi er nødt til at skabe bedre vilkår for iværksætterne for at kunne skabe nye jobs i Danmark. Med bedre vilkår vil der være flere der tør tage springet, og dermed vil der blive skabt flere arbejdsplader.

Siden mit sidste indlæg, som omhandlede de generelle vilkår for at starte virksomhed, har jeg drøftet iværksætteres vilkår med flere personer. Som jeg ser det skal der gøres noget ved skatten, men ikke blot en reduceret skat til iværksættere, som Liberal Alliance foreslår i deres partiprogram, da der nok, desværre, vil være for mange der begynder at spekulere i at udnytte iværksætterskatten. Der skal derimod være mulighed for at udnytte den selskabsskat man som iværksætter skulle have betalt til få virksomheden til at vokse.

I stedet for at betale selskabsskat af en nystartet forretning, kunne det i stedet være muligt at investere pengene i virksomheden i form af arbejdspladser. Efter at man gang på gang har set den nuværende regering fejle i at skabe nye arbejdspladser på deres måde, hvorfor ikke i stedet lade f.eks. iværksætteren skabe arbejdspladserne? Som alternativ til at betale selskabsskat kunne man have mulighed for at investere i nye medarbejdere. Udover at gøre en arbejdsløs til lønmodtager og skatteyder, får man samtidig mulighed for at udvikle virksomheden hurtigere, så den hurtigere kan blive etableret og levedygtig.

Selskabsskatten en nystartet virksomhed sparer, skal selvfølgelig være øremærket til at ansætte nye medarbejdere, og derfor også betales på normal vis hvis ikke pengene bruges på at ansætte medarbejdere i virksomheden. Man kunne lade ordningen køre på prøvebasis, hvor nystartede virksomheden i deres første eller andet års levetid kunne benytte sig af denne mulighed. I sidste ende er alle vindere, da virksomheden får mulighed for at udvikle sig hurtigere og blive konkurrencedygtig, alt imens at arbejdsløshedskøen bliver mindre.

For at opsummere kan man sige at man med denne model kan gøre det langt mere attraktivt at skabe nye virksomheder i Danmark, da vilkårene for iværksætteren vil blive forbedret. Samtidig sikre man også at der bliver skabt nye arbejdspladser – arbejdsplader som vi har hårdt brug for øjeblikket. Derfor mener jeg at denne model kunne blive et stor succes, og sætte gang i udviklingen igen.

Bedre vilkår for iværksættere skaber arbejdspladser.

 

Hilsen Casper Ravn-Sørensen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *